ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ , คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณสุรัตน์ชัย  กึงฮะกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อรับทราบและร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2561

นศ.ABAC ดูสถานที่ก่อสร้าง บจก.ไมก้า กรุ๊ป

คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเข้าเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของบริษัท ไมก้า กรุ๊ป จำกัด ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมกิจกรรม “เสือ Coffee Talk”

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้สินค้า Polymer Cement Loft Wall และกิจกรรม เสือ Coffee Talk ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม XP Auditorium SCG EXPERIENCE ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

บริษัทรับสร้างบ้าน

ผู้แทนจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม HBEX รุ่นที่ 1

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นำโดย คุณศิริพร สิงหรัญ และอุปนายกฝ่ายวิชาการคุณธีร์ บุญวาสนา ร่วมด้วยคณะกรรมกิติมศักดิ์ พร้อมใจกันร่วมแสดงความยินดีในงานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมคอร์ส "รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ Home Builder Expert : HBEX)

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมกิจกรรม “เสือ Coffee Talk”

ผู้แทนจากบริษัท ลาเมซอง เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณวรวุฒิ กาญจนกุล เลขาธิการสมาคม และคุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามร่างหลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรอง ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งที่ใช้ภายในอาคาร เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบ Shop Drawing

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณโอฬาร จันทร์ภู่ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

E - Newsletter

ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังด้วยความมั่นใจกับภารกิจของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมกับงานใหญ่ประจำปี "รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018" ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.